shutterstock_79109491_2
A támogatásvolumen-szerződés atipikus polgári jogi szerződés, polgári jogi jogviszonyról lévén szó, alapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. A NEAK a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 30/A.§-ában, a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 10/C.§-ában, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 26.§-ában és 28. §-ában, valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 11.§-ában biztosított felhatalmazás alapján köt támogatásvolumen-szerződést gyógyszerek tárgyában a termék gyártójával vagy forgalmazójával.

Egy készítmény kizárólag támogatásvolumen-szerződés keretében támogatható, amennyiben

  1. a készítmény még nem támogatott hatóanyagot tartalmaz,
  2. a kérelmező még nem támogatott indikációra kéri a befogadását indikációhoz kötött kiemelt, vagy indikációhoz kötött külön jogszabályban meghatározott legmagasabb százalékos mértékű emelt támogatási kategóriába.

Az NEAK ily módon - lehetőségeihez képest - folyamatosan új és korszerű gyógyszeres terápiák tb. támogatással történő elérését teszi lehetővé arra rászoruló betegek számára, miközben a szerződéses készítményekre fordított kiadásait előre meghatározott kereteken belül tartva, a költségvetési előirányzat betarthatóságát is biztosítja.

Támogatásvolumen-szerződés köthető már támogatott hatóanyagú gyógyszerek esetében is annak érdekében, hogy a készítmény az általa biztosított egészségnyereséget egészséggazdaságtani szempontból arányos terápiás költség mellett biztosítsa a szerződésben megállapított kondíciók teljesülése révén.

A támogatásvolumen-szerződések legfeljebb négy naptári évre köthetők, a kedvezményezett státuszú készítmények kivételével, melyek a kedvezményezett státusz fennállása idejére, 5 évre megköthetőek.

A támogatás-volumen szerződések az alábbi típusokba sorolhatók a befizetési kötelezettség megállapításának vonatkozásában. Az, hogy egy adott esetben melyik típus kerül alkalmazásra, a két fél megállapodásának függvénye, abban az esetben is, ha a jogszabály támogatás-volumen szerződési kötelezettséget ír elő. A támogatásvolumen-szerződésekben rögzített befizetési kötelezettség megállapításra kerülhet

  1. egy ártámogatással értékesített mennyiségi egység után folyósított ártámogatás arányában,
  2. a szerződéses időszakban folyósított egy vagy több termékre kifizetett teljes ártámogatás és a szerződésben megállapított határérték különbözete alapján,
  3. a kezeléstől várt és szerződésben vállalt terápiaeredményességi mutató nem teljesülése esetén az eredményesség elmaradásának hatására előálló becsült költség alapján,
  4. a kezeléshez kapcsolódóan biztosított, beteg-együttműködést (compliance) fokozó tevékenység szerződésben rögzített kritériumainak elmaradása esetén,
  5. a szerződésben rögzített, a költséghatékonyság szempontjából meghatározó adagolástól, alkalmazott dózistól való eltérés alapján, az adott gyógyszer alkalmazási előírásának megfelelően.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997 (XII.1.) Korm rendelet 10/C. § (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tájékoztatás a hatályos támogatásvolumen-szerződések főbb tartalmi elemeiről:

Hatályos támogatásvolumen-szerződések
Frissítés ideje: 2023. május 31.
Közzététel ideje: 2009. február 19.