shutterstock_123164107_2 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
2006. évi XCVIII. törvény

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2006. évi XCVII. törvény

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
2005. évi XCV. törvény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2004. évi CXL. törvény

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2003. évi LXXXIV. törvény

Az adózás rendjéről
2003. évi XCII. törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - (Ebtv.)
1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.)
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1997. évi LXXX. törvény

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi XLVII. törvény

Az egészségügyről
1997. évi CLIV. törvény

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1993. évi III. törvény

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi LXIII. törvény

♦ ♦ ♦

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről
364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól
130/2004. (IV.29.) Korm. rendelet

A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről
112/2000. (VI.29.) Korm. rendelet

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdő ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet

♦ ♦ ♦

Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról
76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet

A törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról
32/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
1/2003. (I.21.) ESzCsM rendelet

Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról
8/2002. (X.4.) ESzCsM rendelet

♦ ♦ ♦

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról
3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások támogatásáról
23/2007. (V.18.) EüM rendelet

Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról, kölcsönzéséről
14/2007. (III.14.) EüM rendelet

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről
5/2007. (I. 24.) EüM rendelet

A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól
25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet

Az orvostechnikai eszközökről
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
32/2005. (VIII. 11.) EüM rendelet

A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

Az orvosi rehabilitáció céljából a társadalombiztosítás terhére igénybe vehető gyógyászati ellátásokról
5/2004. (XI.19.) EüM rendelet

A természetes gyógytényezőkről
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

♦ ♦ ♦

Az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
62/1997. (XII.21.) NM rendelet

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról
48/1997. (XII.17.) NM rendelet

A kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről
47/1997. (XII.17.) NM rendelet

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
37/1996. (X. 18.) NM rendelet

Az orvosi bélyegzőkről
20/1991. (XI.5.) NM rendelet

A gyógyszerek rendelésének, kiadásának, felhasználásának ellenőrzéséről
19/1991. (XI.5.) NM rendelet