EU Kártya kiadás havi bontásban

Az alábbi táblázat tartalmazza országos viszonylatban a kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártyák darabszámát havi bontásban. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya, a jelenleg hatályos jogszabályok alapján, maximum három éves érvényességi idővel kerülhet kiadásra, azaz a táblázatban szereplő végösszeg darabszám nem egyezik meg a jelenleg még érvényes Európai Egészségbiztosítás Kártyák darabszámával!

A táblázat innen érhető el!

Kifizetések EU kártya alapján

Az alábbi táblázat tartalmazza az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján megtérített ellátások összegeit havi és ellátási kategóriák szerint. A táblázatban feltüntetett adatok nem az igénybevétel ideje, hanem a tényleges kifizetésdátuma szerint kerültek összegzésre.

Az adott hónapban kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártyák darabszáma, és az ugyanabban a hónapban, Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján kifizetett összegek között nincs kapcsolat!

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló rendeletek által szabályozott elszámolási rendszer hét ellátási kategóriát különböztet meg, melyek a következők:

  • Orvosi ellátás
  • Fogorvosi ellátás
  • Gyógyszer
  • Kórházi ellátás
  • Egyéb ellátás
  • Orvosi vizsgálat
  • Pénzbeli ellátás
Fontos kiemelni, hogy az egyes ellátások, fenti kategóriák egyikébe történő besorolása mindig a követelést benyújtó tagállam jogszabályai alapján történik.

A táblázat innen érhető el!

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő