Címer

Hírek, információk

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a Működési Támogatás felosztásáról

A Kormány 184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelete a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról alapján az OEP 2014. július 31‐ig az alábbi utalásokat teljesíti:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója: Onkológiai ellátások finanszírozása – diagnosztikától a célzott terápiákig

Hazánkban az Európai Unió és a világ többi országához hasonlóan az onkológiai megbetegedések betegségterhe kiemelt jelentőséggel bír. A fejlett országokban a vezető szerep a nem-fertőzéses eredetű halálozásoké, ezen belül pedig kiemelkedik a daganatos halálozás.

Tájékoztató a Többletkapacitás-befogadási Bizottság soron következő ülésének időpontjáról

A Többletkapacitás-befogadási Bizottság (továbbiakban: TBB) minden év áprilisában és szeptemberében ülésezik, ezen felül szükség szerint további üléseket tarthat a többletkapacitás-befogadás szabályairól rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének értelmében. A TBB soron következő ülését 2014. április 24. napján tartja, amelyen a 2014. április 11. napjáig hiánytalanul benyújtott kérelmek kerülnek napirendre.

Tájékoztató a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok finanszírozásáról

Tájékoztató a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok finanszírozásáról.

OEP közlemény a 2014 áprilisában befogadott többletkapacitásokról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § (3) bekezdése alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója közzéteszi a Korm. rendelet alapján befogadott többletkapacitások listáját.

OEP közlemény a 2014. évben befogadott többletkapacitásokról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § (3) bekezdése alapján mint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója közzéteszem a Korm. rendelet alapján befogadott többletkapacitások listáját.

Tájékoztató a kezelő orvosok részére a betegút-lekérdezés lehetőségéről

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 2014. január 1-től hatályos rendelkezései lehetővé teszik, hogy a betegek kezelését végző orvosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár informatikai rendszeréből lekérdezzék, betegük mikor és milyen jellegű, a társadalombiztosítás által támogatott egészségügyi szolgáltatást vett igénybe.

Tájékoztató a biztosítottak részére a betegút-lekérdezés lehetőségéről

2014. január 1. napjától módosított szabályozás értelmében a kezelést végző orvos jogosult áttekinteni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisában, hogy az általa ellátott biztosítottak mikor, hol és milyen típusú egészségügyi ellátásokat vettek igénybe a kötelező egészségbiztosítás terhére. Ettől az alapértelmezett szabálytól csak abban az esetben lehet eltérni, ha Ön írásban jelzi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes területi hivatalának, hogy tiltakozik az ellen, hogy orvosai a fenti adatokhoz hozzáférjenek.

Tájékoztató az Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának a 137/2012. (VI.29.) Korm. rendelettel megállapított új finanszírozási szabályairól

Tájékoztató az Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának a 137/2012. (VI.29.) Korm. rendelettel megállapított új finanszírozási szabályairól.

Támogatási szerződésben rögzített határidők módosítása

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 254/2013. (VI1.15.) Korm.rendelet 27. § i), j) pontjával módosításra kerültek a 43/1999. (111 .3.) Korm. rendeletben rögzített, az intézmények állami tulajdonba vételével és a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülő költségek egyszeri támogatására vonatkozó támogatási szerződésben is megjelölt határidők.