Közzétételre került a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) honlapján a Gyftv. 3. § 34. pont szerinti gyógyászati segédeszköz forgalmazók által igényelhető kamatmentes finanszírozási előlegre vonatkozó formanyomtatvány és annak mellékletei.

A kérelmet, a jogszabályban megadott határidőig, 2020. július 20. napjáig lehet benyújtani - az e-papír szolgáltatáson keresztül, mely az ügyfélkapuba belépést követően érhető el, az ügyfélkapuhoz tartozó felhasználónév és jelszó megadásával, a Cégkapuból küldve E-Papíron keresztül.

A témacsoportnál és az ügytípusnál kérjük az „egyéb” kiválasztását. Címzettként a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt kell kiválasztani. A tárgyban kérjük feltüntetni: „Finanszírozási előleg GYSE forgalmazó”. Kérjük csatolmányként küldje meg a kitöltött formanyomtatványt, és a nyilatkozatokat, valamint az illeték megfizetéséről szóló bizonylatot.

A kérelmeket személyesen is be lehet nyújtani, a kérelmező székhelye szerint illetékes NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályán, vagy postai úton is megküldhető a NEAK Központ címére (1139 Budapest, Váci út 73/a).

Az előlegre azon forgalmazó jogosult, amely megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Az előleg igényelhető összege a 2019. évben utalványozott TB támogatás 1/6 része, de legfeljebb 4 millió Ft. A kérelemben meg kell jelölni a finanszírozási előleget igénybevevő elszámoló elszámolókódját, amely részére utalványozásra kerül a finanszírozási előleg, és ahonnan visszavonásra fog kerülni az előleg összege. A finanszírozási előleg visszatérítendő juttatás, ezért a NEAK az előleg összegét 2020. december 15-éig a gyógyászati segédeszköz forgalmazó részére az elszámolás alapján járó támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja.

Az eljárás illetékköteles, annak összege 3.000,- Ft, amelyet az eljárás megindításakor kérelemre ragasztott illetékbélyeggel, vagy átutalással (a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára) kell megfizetni. Átutalással történő fizetés estén a kérelemhez csatolni szükséges az utalási bizonylat másolatát.

A finanszírozási előleg nyomtatvány és mellékletei, valamint az eljárásra vonatkozó részletes összefoglaló az alábbi linkre kattintva érhető el: