Hol lehet több információhoz jutni?

Helyi egészségügyi hivatal (Administracao Regional de Saúde) vagy a Departamento de Acordos Internacionais de Segurança Social I.P. Rua da Junqueira, 112 Apartado 3072 1300-344 LISBOA, www.seg-social.pt

Kiutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Orvosi ellátás

Az egészségügyi szolgáltató felkeresése előtt a helyi Centro de Saude-nál az E 111-es nyomtatványt az orvosi ellátásra feljogosító elszámoló lapra kell becserélni. A központ megszervezi a beteg orvosi ellátását. 2004. július 1.-től közvetlenül lehet az egészségügyi szolgáltatóhoz fordulni az Európai Egészségbiztosítási Kártyával.

Sürgős esetekben fel lehet keresni a kórházak, vagy egészségügyi központok orvosi ügyeleteit is, amelyeket Lisszabonban CATUS-nak (Centro de Atendimento de Urgencias), Portoban SASU-nak (Servico de Atendimento de Situacoes Urgentes), a további régiókban SAP-nak (Servico de Atendimento Permanente) hívnak.

Gyógyszerek

A gyógyszertárban az orvos által felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.

Kórházi ellátás

A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot.

Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat.

A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni

Orvosi ellátás

az intézmény jellegétől függően 3 – 7,50 EUR

gyerekek és terhes anyák 0 %

Gyógyszerek fajtától függően

15%, 37%, 69%, 95%

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Portugáliában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.