Hol szerezhet be több információt?

A tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztárban (AOK, BKK, IKK). A német egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland Pennefeldsweg 11-15 D-53177 Bonn; www.dvka.de

Kiutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Gyógyszerek

Az orvos által receptre felírt gyógyszereket a gyógyszertárakban szolgálják ki.

Kórházi ellátás

A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot. Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat.

A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni

Orvosi/fogorvosi kezelés

orvosonként/fogorvosonként 10 euró rendelési díj negyedévente

 • Nem kerül sor ismételt negyedéves díjfizetésre abban az esetben, ha a beteget az egyik orvostól másikhoz irányították
 • védőoltások, megelőző - és kontrollvizsgálatok esetén nem kell díjat fizetni

Gyógy – és kötszerek

 • a költségek 10%-ának megfelelő díj + 10 EUR rendelvényenként

Gyógyászati segédeszközök

 • ha fix összegről, vagy szerződéses árról van szó, az ezen felüli költségeket teljes egészében a beteg fizeti
 • egyéb esetekben a betegpénztárnál szokásos költségek 10 százalékának megfelelő összeg fizetendő
 • minimum 5 euró, maximum 10 euró

 • bizonyos segédeszközök esetén (pl. inkontinencia esetén pelenka használata) indikációnként maximum havonta 1× 10 euró fizetendő

Kórházi kezelés

Utógyógykezelés

(közvetlenül egy kórházi kezeléshez kapcsolódó kórházi rehabilitáció)

 • napi 10 euró díj
 • évente maximum 28 naptári nap esetén

Az adott naptári évben

 • a kórház számára
 • utógyógykezelésre
 • és nyugdíjbiztosítás által fizetett kórházi rehabilitáció esetén

már fizetett díjak beszámításával

A költségek visszatérítése

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított az EGT valamely tagállamában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os nyomtatványt - kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi biztosítóhoz fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak a címét. A külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.