Címer

Méltányossági alapon történő térítések

Tájékoztató a méltányossági alapon történő térítések rendjéről

Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) költségvetésében meghatározott keretek között, méltányosságból engedélyezhető

  1. a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás,
  2. a befogadástól eltérően alkalmazott befogadott egészségügyi szolgáltatás,
  3. a biztosított által az egészségbiztosítás terhére részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

térítési díjának vagy annak egy részének átvállalása.

Tájékoztató a fogászati ellátással kapcsolatos méltányossági kérelmekhez

(2019.01.25.)

A fogászati ellátással kapcsolatos költségek (fogorvosi munkadíj, fogtechnikai díj) méltányossági alapon történő átvállalásának alapfeltétele, hogy az ellátást nyújtó fogorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezzen az adott ellátásra, valamint a fogtechnikai eszközöket (fogpótlás/fogszabályozó készülék) gyártó fogtechnikus a NEAK-kal érvényes ártámogatási szerződéssel rendelkezzen.