EFOP 1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátó rendszer szakmai módszertani fejlesztése”

Projekt címe: Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001

Szerződött támogatás összege: 11 430 000 000 Ft. (NEAK: 159 030 400 Ft.)

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Konzorciumi partnerek:

• Nemzeti Népegészségügyi Központ (konzorciumvezető)

• Állami Egészségügyi Ellátó Központ,

• Semmelweis Egyetem.

A projekt alapvető célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, nőjön a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, csökkenjen a krónikus nem-fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciós fókuszának fokozásával, a lakosság egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentése által. A betegbiztonság fejlesztésére irányuló tevékenységek célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek segítségével a dolgozók felismerik a veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegbiztonság fejlesztésében.

NEAK szerepe a projektben: A NEAK a projektben a Semmelweis Egyetem szakmai vezetése alatt a „Betegbiztonsági programok, értékelési és elismerési rendszerének kialakítása” feladat megvalósításában vesz részt.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. szeptember

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg.