Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37.§-ában meghatározott közzétételi listák alapján, a NEAK honlapján az alábbi közadatok találhatóak meg:

1. Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok (általános közzétételi lista alapján):

Az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő (általános közzétételi lista szerinti), a szervezeti felépítéssel, a szervezet tevékenységével, működésével és gazdálkodásával kapcsolatos közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok elérhetőek a Rólunk menüpont alatt.

Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének rendjéről

2. Különös és egyedi közzétételi lista alapján a honlapon elektronikus formában közzétett adatok:

A honlapon található közzétételtől eltérő formában, újrahasznosítás céljából igényelt közadatok igénylésének rendjéről szóló tájékoztatás