Címer

Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem, mozgó szakorvosi szolgálat

Védőnői ellátás

Olyan összetett ellátási forma, amely magába foglalja a nővédelmi feladatokat (pl.: családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, gondozás, szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás).

2015. október 1-jétől a védőnők által végzett méhnyakszűrés finanszírozhatóvá válik az Egészségbiztosítási Alap terhére. Azon területi védőnői szolgálatok, melyeknek a finanszírozási szerződése kiegészítésre kerül ezen feladatellátással, tételes teljesítményjelentést küldhetnek E-jelentés formájában a Finanszírozónak. Az E-jelentéshez szükséges rekordkép itt elérhető. 

shutterstock_74652817 Továbbá a gyermekek gondozása (pl.: újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig: családlátogatás, tanácsadás, elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, a gyermek fejlődésének nyomon követése, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése); óvodában, oktatási intézményekben a védőnői feladatok végzése, a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint; otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;

Családgondozás keretében: egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, segítségnyújtás, soron kívüli családlátogatás, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, hatósági eljárás kezdeményezése, tájékoztatás családtámogatási formákról és lehetőségekről, tájékoztatás a gyermek jogairól, a törvényes képviselő kötelezettségeiről, egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

Speciális gyermek-egészségügyi ellátás

Egészségügyi szolgáltató által, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató-nevelő bentlakásos intézményekben (gyermekotthonokban) biztosított egészségügyi alapellátás az ott elhelyezett gyermekek részére.

Iskola- és ifjúság-egészségügyi (iskolaorvosi) ellátás

A 3-18 éves korosztály, valamint 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő diákok számára a nevelési-oktatási intézményben működő orvosi szobában biztosított ellátás, többek közt a gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése, (szakmai) alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása, egészségnevelés, környezet-egészségügyi tanácsadás

shutterstock_111206264 Közegészségügyi és járványügyi feladatok kapcsán az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése, dokumentálása, a járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, indokolt esetben járványügyi intézkedések elrendelése, meghatározott szervek értesítése, intézményi étkeztetés ellenőrzése.

Elsősegélynyújtás, az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.

Mozgó Szakorvosi Szolgálatok

A Mozgó Szakorvosi Szolgálatok által biztosított gyermekgyógyászati, illetve nőgyógyászati szakellátás a finanszírozási szerződéssel rendelkező települések gyermekkorú és női lakosai részére az adott településen meghatározott orvosi rendelőben.

A szerződött szolgáltatók meghatározott rekordkép alapján (mely itt elérhető) tételes teljesítményjelentésre jogosultak, amely a finanszírozás alapját képezi. 

Nyomtatványok a szerződéskötéshez, -módosításhoz

A kapcsolódó nyomtatványok a cikkre kattintva tekinthetők meg.

Archívum

2021. nov. 04.