Hol lehet információkhoz jutni?

A bolgár Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztárnak (1, Krichim Str. 1407 Sofia Bulgaria; tel: ++359/2/9659130; www.nhif.bg) 28 területi szerve működik, ezek szolgálnak Információval az Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapcsolatban.

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Egészségügyi ellátás

Az ellátás a bolgár egészségbiztosítóval szerződésben álló szolgáltatóknál vehető igénybe az Európai Egészségbiztosítási Kártyával. Ezen szolgáltatók elérhetőségeiről a helyileg illetékes egészségbiztosítók tudnak részletesebb felvilágosítást adni. Javasolt fénymásolatot is magunknál tartani a Kártyáról. Sürgősségi esetben a 150 telefonszámot kell felhívni. Szakorvosi vizsgálatra háziorvosi beutalóval kerül sor. A beutaló harminc napig érvényes.

Oxigénterápia és hemodialízis esetén előzetes egyeztetés szükséges a bolgár szolgáltatóval.

Orvosi kezelés

2,90 BGN vizsgálatonként

Laborvizsgálat

2,90 BGN

Fogorvosi kezelés

2,90 BGN vizsgálatonként

Egyes szolgáltatásokat azonban teljes mértékében a betegnek kell fizetnie.

Gyógyszerek

A gyógyszertől függően részleges vagy teljes önrészfizetési kötelezettség áll fenn.

Kórházi kezelés

5,80 BGN naponta (legfeljebb 10 napra évenként)

Bizonyos személyek, mint például a 18. életévüket be nem töltött gyerekek vagy a terhes nők mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.

Költségtérítés a Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben a betegnek nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya használatával került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Bulgáriában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.