Hol lehet információkhoz jutni?

Health Compulsory Insurance State Agency – VESELIBAS OBLIGATAS APDROSINASANAS VALSTS AGENTURA (VOAVA) 25 Baznicas Street, Riga, Latvia, LV-1010 Tel: 00371 7043 700 Fax: 00371 7043 701, www.voava.gov.lv

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni

Sürgősségi ellátás orvosi rendelőben

1,00 LVL látogatásonként általános orvosnál

3,00 LVL látogatásonként szakorvosnál

Sürgősségi ellátás esetén, ha az orvos házhoz megy

Magánszolgáltatásként számolják el, így az ára változó.

18 éven aluli gyermekek esetén ingyenes.

Fogyatékosok vagy 80 évesnél idősebbek esetén 2 LVL-ig terjed a fizetési kötelezettség.

Gyógyszerek

Betegségenként és receptenként eltérő az önrész.

100%, 75% és 50%-os térítés lehetséges.

Kórházi ellátás

5 – 12 LVL naponta, de maximum 250 LVL betegségenként.

Költségtérítés Európai Egészségbiztosítási Kártya nélkül igénybe vett ellátás esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak szervnek nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártyaalapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Lettországban keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.