Fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények, kórházak

Járóbeteg ellátást nyújtó intézmények

Háziorvosi szolgálatok

Hajléktalanokat ellátó háziorvosi szolgálatok

Otthoni hospice

Fogorvosi szolgálatok

Otthoni szakápolás

Művesekezelést végző szolgáltatók

Védőnői szolgálatok

Iskolaorvosi szolgálatok

Betegszállító szolgáltatók

Mozgó szakorvosi szolgálatok

Gyógyszerellátás

Gyógyászati segédeszköz

Gyógyfürdő