Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során kötelező bemutatni a TAJ-t igazoló hatósági igazolványt, és 14. év feletti beteg esetén az érvényes személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványt is.

Az egészségügyi szolgáltatók minden orvos beteg találkozó alkalmával on-line ellenőrzik, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál a jogosultakról vezetett nyilvántartásban.

A jogviszony-ellenőrzés során a rendszer a következő jelzéseket adhatja a szolgáltatónak a jogviszonnyal összefüggésben:

  • „ZÖLD lámpa” - TAJ érvényes, jogviszonya rendezett”,
  • „PIROS lámpa” - TAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen”;

A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az ellátás elvégzését, azonban jogviszonya rendezése érdekében a kormányhivatalhoz kell fordulnia.

  • „KÉK lámpa” - Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen”;

A TAJ átmenetileg érvénytelenítésre került, mert azt jelentették be az egészségbiztosítóhoz, hogy külföldön létesített biztosítási jogviszonyt.

  • „BARNA lámpa”- TAJ egyéb okból érvénytelen”

Az egészségügyi szolgáltatások csak térítés mellett vehetők igénybe. A TAJ érvényességének rendezését a kormányhivatalnál kezdeményezheti.

  • „BARNA LÁMPA” - NAV járuléktartozás miatt

A közhiteles nyilvántartás számára a NAV elektronikus adatszolgáltatás során olyan jelzést küld, miszerint a járulékfizetésre kötelezett tartozása meghaladja a hat havi összeget. Ezen jelzés alapján a NEAK érvényteleníti a TAJ számot az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában, és így ezen időszak alatt nem jogosult térítésmentes ellátásra a személy.

A NAV járuléktartozás miatt érvénytelenített TAJ szám csak a NAV újabb – járuléktartozás rendezését követő – jelzése alapján kerülhet újraérvényesítésre.

FONTOS! Az utólagos járuléktartozás megfizetése NEM eredményezi a TAJ szám visszamenőleges újraérvényesítését, tehát az ezen időszak alatt barna lámpa mellett igénybevett ellátások díja a járuléktartozó személyt terheli.

  • „SÁRGA lámpa” - TAJ érvényes, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra jogosult;

A lámpa azt jelzi, hogy a beteg az egészségbiztosítóval kötött megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ezért – a sürgősségi fogászati ellátás kivételével – nem jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhet fel.

Ezen túlmenően a 28/2020.(VIII.19.) EMMI rendelet értelmében szintén nem veheti térítésmentesen igénybe azt az ellátást, melyet krónikus betegségével összefüggésben, az előzetes állapotfelmérés alapján, a megállapodásba BNO szinten rögzített az eljáró kormányhivatal.

A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatás - a sürgősségi ellátás kivételével - a megállapodás megkötését követő huszonnegyedik hónap első napjától jár, kivéve, ha ezt a „várakozási időt„ a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék egyösszegű, 24 hónapnyi befizetésével a magánszemély megváltja.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakcíme vagy tartózkodási helye irányítószámát:

Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy jogviszonya rendezetlen, úgy kérjük, tekintse meg jogviszony rendezési eljárásról, valamint az okirati bizonyításról szóló tájékoztatónkat is!