- Tájékoztatás műtéti várólistán levő betegek részére (2015.06.30.)

Betegfogadási listák: a járóbeteg szakellátó intézményekben - amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét - szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista.

https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/

Központi várólista: az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) által vezetett országos szív, tüdő, vese, vese-hasnyálmirigy, felnőtt csontvelő, gyermek csontvelő transzplantációk, pozitronemissziós tomográfia (PET), gammakés sugársebészet ellátásokra vezetett várólisták. A Központi várólista kattintva az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjára irányítjuk, ahol a Várólisták címszó alatt találja meg a központi várólisták adatait.

Országos On-line/Valósidejű Intézményi Várólista és Előjegyzési Lista a fekvőbeteg ellátásra : A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján Magyarországon egyes kiemelt, többnyire tervezhető ellátásként végezhető műtéteket a betegek az ellátási igény felmerülésének sorrendjében vehetik igénybe.

Ettől a sorrendtől eltérni csak orvos-szakmai szempontok miatt indokolt sürgősségi vagy szakmai ok miatt előrehozott ellátások esetén lehetséges. A betegek részére lehetőség, hogy saját döntése alapján, az igénybevétel tervezett időpontjaként a sorrend szerint kiadható időpontnál későbbi dátumot jelöljön meg.

A várakozási időkre vonatkozóan két minősített érték kerül kiszámításra és kommunikálásra.

Tényleges átlagos várakozási idő:

A tényleges várakozási időre vonatkozó adata valódi várakozási helyzetet jellemzi. Az indikátor az ellátással már lezárt esetek teljesítmény elszámolási jelentéssel egyeztetett, ellenőrzött, hibátlan várólista adata alapján kerül meghatározásra, az egyes esetek várólistára történő felvétele és az elvégzett ellátás időpontja közötti időtartamok átlagolásával.

A betegek számára a tényleges (átlagos) várakozási idők a mérvadóak, hiszen ezek az adatok azt mutatják meg, hogy az elmúlt időszakban átlagosan, egy adott beavatkozás tekintetében ténylegesen mennyit kellett várni.

Publikálása jelenleg a havi közleményekben és az éves összesítőben történik szinten a NEAK hon-lapján.

elérési cím: http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/varolista

Tervezett átlagos várakozási idő :

A tervezett átlagos várakozási adat a tervezési-ütemezési állapot szerinti helyzetet jellemzi a még ellátásra várakozó betegekre vonatkozóan, valamint intézetenként, régiós szinten, országos szinten is összesítve.

Az indikátor értéke a még várakozó betegek várólistára történő felvétele és az elvégzett ellátás időpontja közötti időtartamok átlagolásával kerül meghatározásra.

Az országos összesített adatok adott időpontra megjelennek a fent említett publikációkban, valamint minden valós-idejű időpontra az éppen aktuális helyzet szerint a NEAK publikus felületén a SOR_REND Országos Intézményi Várólista Rendszer publikus felületén is, egyedileg valamint összesített szinten. A még várakozó betegek meghatározott adat az ellátásig változhat, ebben a státuszban még csak a tervezési állapot ismert.

A felületen szereplő adatok arról adnak tájékoztatást, hogy mikorra terveznek egy beteget megműteni (felkerül egy listára).

elérési cím : https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/

A betegek megfelelő tájékoztatását a két indikátor együttesen segíti.

Országos Intézményi Várólista 2018. évi összefoglaló

Várakozók

2018. évben

ellátott betegek

Tervezett / tényleges várakozási idő

Eset

Átlagos tervezett várakozási idő (nap)

Eset

Átlagos tényleges várakozási idő

(nap)

Szürkehályog műtétei

11 588

91

78 500

45

2,0

Mandula, orrmandula műtét

752

46

16 279

19

2,5

Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei

113

42

1 984

15

2,8

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

690

325

3 098

41

8,0

Gerincsérv műtétek

77

38

2 258

8

4,7

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I.

105

34

2 182

15

2,3

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II.

296

35

5 487

16

2,2

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

378

40

12 365

8

4,9

Térdprotézis műtét

5 928

358

8 969

126

2,8

Csípőprotézis műtét

5 139

288

12 140

88

3,3

Coronária intervenciók

2 358

56

42 978

17

3,3

A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és radiofrekvenciás ablációk

773

219

5 326

35

6,3

Jelentős kiterjesztett gerincműtétek

48

358

111

87

4,1

Összesen*

28 245

191 677

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2012. július 1-től kezdődően működteti a jogszabályban kijelölt, elsősorban tervezhető műtétek várakozási és előjegyzési listájának nyilvántartására az Országos Intézményi Várólista Regisztrációs Rendszert (SOR_REND rendszer).

A várólista regisztrációs rendszer a regisztráció köteles beavatkozások körére az E. Alappal szerződésben álló szolgáltatók közreműködésével teljes körűen nyilvántartja az ellátásra várakozókat, a listára kerülés időpontját, a tervezett ellátásra vonatkozó adatokat, valamint az ellátás vagy lezárás adatait.

A várólista rendszer működtetésének célja az ellátási igények és az ellátási kapacitások térben és időben történő összehangolása, tervezésének segítése, a sorrendiség elvének biztosítása, az ellátás sorok felügyelete és a felmerülő ellátási feszültségek megoldása.

A várólista vezetését az Egészségügyi Szolgáltatók végzik, a NEAK felügyeli a működést, ellenőrzi az adatokat, az adatok megbízhatósága érdekében a teljesítmény elszámolási adatokkal utólagos tételes egyeztetést végez.

A rendszer bevezetését követően számos eredményes intervencióra került sor, elsőként az adatok megbízhatósága, ezt követően a hosszú várakozási idők csökkentése érdekében.

Az elmúlt években, ideszámítva az első 2010. évi finanszírozási beavatkozást is, 2018. év végéig a Kormányzat mintegy 26 Mrd Ft többletforrást biztosított a legrégebben várakozó betegek ellátására, a leghosszabb várakozási idővel rendelkező szolgáltatók számára.

A programok sikeres végrehajtása a közreműködő szolgáltatók együttműködésének, a többlet ellátási feladat vállalásának, a szervezési feladatoknak is köszönhető.

Az eredeti cél 2013. év végén az volt, hogy a betegeknek nagyobb műtétek esetében ne kelljen 180 napnál, kisebb műtétek esetében pedig 90 napnál többet várakozni a műtétekre. Jelenleg országos szinten ezt a célt már jóval meghaladtuk, mára már kedvezőbb az ellátás elérhetősége.

Várakozók száma

A várakozók száma jelentősen, mintegy 60 %-kal csökkent. Az eredményben a többlet források által elért ellátás növekedés mellett a nyilvántartott adatok tisztítása is szerepet játszott.

A 13 várólista csoport várakozóinak összesített számán belül továbbra is - az ellátási igények nagyságrendjével magyarázhatóan – három várólista, a szürkehályog, a térdprotézis, a csípőprotézis műtétekre váró betegek teszik ki a legmagasabb arányt (80 %).

A várakozók száma tekintetében a tervezhető ellátásokra - a sürgősségi ellátások kivételével – reálisan nem tűzhető ki olyan cél, hogy megszűnjön a várakozók száma. Az ellátásra való felkészülés, a betegek felkészülése, minden esetben igényelhet néhány hét felkészülést, várakozást. Ez a Magyarországon éves szinten elvégzett 190 ezer műtéttel és a nemzetközi szinten is nagyon jónak számító két hónapos várakozással számolva25-30 ezer várakozó számot jelent, ez alá nem csökkenthető a várakozók száma. A várólista nyilvántartási rendszernek nem is ez lehet alapvető célkitűzése, hanem az, hogy lehetőség szerint minden egyes beteg esetében egyenlő hozzáférési esélyeket biztosítson kórháztól és orvostól függetlenül.

VLA_2

VLA_3

Tényleges átlagos várakozási idő

A várakozási helyzet jellemzését a legpontosabban a tényleges várakozási idők változása alapján értékelhetjük. Ezen mutató alapján, az on-line informatikai regisztrációs rendszer bevezetését követően, 2012 II. félévétől folyamatosan mérhető a tényleges várakozási idő csökkenése.

A leghosszabb várakozási idővel rendelkező listák esetén is közel megfeleződött az az időtartam, amit a betegek a műtétre történő felvétel és a műtét időpontja között ténylegesen várakozással töltöttek, megközelítve, vagy elérve az EU országok átlagos szintjét.

A 2018. évi országos adatok szerint a 13 várólista csoportnak több mint a felénél (7 várólista) esetén egy hónapnál kisebb a tényleges országos átlagos várakozás idő, és mindössze egy várólistán hosszabb a várakozási idő 90 napnál. A legkisebb átlagos várakozási idő 8 nap, a leghosszabb 126 nap. Az egyes Szolgáltatók átlaga, valamint egy – egy ellátás várakozási értéke ettől eltérő mértékű is lehet.

VLA_4

VLA_5

Nemzetközi összehasonlítás

Magyarország elérte a kitűzött célt, a várakozási idő megfelel a nemzetközi átlagnak, vagy egyes esetekben, mint pl. Szürkehályog műtétek, annál kedvezőbb eredményeket is mutat.

Ezt igazolják a nemzetközi adatokkal végzett összehasonlítás eredményei.

VLA_6

VLA_7

VLA_8

Tervezett várakozási idő

A tervezett várakozási idő a betegek tájékoztatását szolgálja az aktuális ellátási időszakra vonatkozóan a betegek személyes tájékoztatása, valamint az érdeklődök tájékoztatása céljából.

A tervezett várakozási idők is jelentősen csökkentek az elmúlt években, azonban az adatok értékelése alapján megállapítható az is, hogy még mindig jelentős mértékű - 50 %-os mértéket meghaladó - a tervezett és a tényleges várakozási idők közötti különbség az intézmények ellátás-szervezési, tervezési, ütemezési hiányossága miatt.

Ez azt jelenti, hogy a regisztrálás során a betegek gyakran egy kedvezőtlenebb várható ellátási helyzetről kapnak tájékoztatást, szemben a tényleges helyzettel.

A 2018. év végi jogszabályváltozás szigorította a tervezési – ütemezési hibák ellenőrzését. Várható, hogy hamarosan ezek az anomáliák is csökkennek.

VLA_9