Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati és Arculati Osztály tájékoztatásának megfelelő módszertan alapján az adatok leválogatása a 43/1999. Kormányrendelet 6/A. számú melléklet 23. pont '7' kód alapján történt, és országos adatokat tartalmaz. A „fekvőbeteg szakellátásba továbbküldött betegek számának csökkenése” elnevezésű műszaki-szakmai eredmény a támogatást igénylő intézmény minden fejlesztéssel érintett szakmája esetében az összes fekvőbeteg ellátásba történt továbbküldésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy a továbbküldés intézményen belül, vagy az ország bármelyik más intézményébe történt. A betegellátás lezárásaként, a NEAK finanszírozási rendszerébe érkezett teljesítményjelentésekben szereplő „továbbküldés történt” esetekből a „beteg fekvőbeteg gyógyintézménybe került továbbításra” eseteket, és azok összes ellátott esethez viszonyított arányát a lenti táblázat tartalmazza.

(Fekvobeteg szakellatasba tovabbkuldott esetek 2010-2016.xlsx)