2023. október 4-én társadalmi egyeztetésre került a Belügyminisztérium honlapján a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról és finanszírozási eljárásrendek kiadásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet, mely módosítás által jelentős számú, 36 terápiás területet érintő, összesen 62 gyógyszerbefogadás (új hatóanyag, új indikáció, finanszírozási protokoll bővítés) válik lehetővé, mely gyógyszerek támogatásba való befogadásával a betegek kezelése korszerűbbé és elérhetőbbé válik.

Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvény által módosított, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  2023. június 1-től hatályos 19. § (1) bekezdése alapján a finanszírozási protokollokat a NEAK teszi közzé közleményben a honlapján. A közzétételt megelőzően a módosuló finanszírozási eljárásrendek egyeztetése is a NEAK feladata.

A fenti jogszabálytervezet társadalmi egyeztetéséhez kapcsolódóan az alábbiakban tesszük közzé a finanszírozási eljárásrendekről szóló NEAK közlemény tervezetét, melynek véleményezésére nyitva álló határidő 2023. október 15., az észrevételeket a finanszprotokoll@neak.gov.hu szervezeti e-mail-címre várjuk.

NEAK közlemény a finanszírozási eljárásrendekről (teljes)

NEAK közlemény a módosítással érintett finanszírozási eljárásrendekről (csak a módosuló)