A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Európai Unió 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 37. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 25/L. § (1) bekezdés alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szervezetén belül adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni.

A NEAK vezető adatvédelmi tisztviselőjének adatai:

Név: Dr. Szomolányi Borbála főosztályvezető,

Szervezet: Jogi és Adatvédelmi Főosztály

Telefon: 298-2414 (Titkárság)

Telefax: 298-2419

E-mail: adatvedelem@neak.gov.hu