Tekintettel az április hónap elő napjaira eső munkaszüneti napok torlódására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a 2021. április hónapban járó finanszírozás összegének egy részét március végén előrehozottan utalványozza az, az alábbiak szerint.
A 2021. április havi finanszírozás utalása 2 részletben történik:

1. Legkésőbb 2021. március 29-én előrehozottan:

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139. § (1) a) bekezdése hatálya alá tartozó intézmények (az önkormányzati alrendszerbe tartozó ún. nettó körös intézmények) részére az április hónapban járó finanszírozás 60 %-ának megfelelő összege (ide érteve a bértámogatások összegeit is),

az egyéb, fenti körbe nem tartozó egészségügyi szolgáltatók (bruttó körös intézmények - pl. költségvetési szervek, vállalkozások, non-profit szervezetek) részére az április hónapban járó finanszírozás 40 %-ának megfelelő összege,

minden bértámogatásban részesülő bruttó körös intézmény részére az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése, az egészségügyi dolgozók béremelési támogatása (ide értve a fix díjban részesülőket is), a fiatal szakorvosi támogatások 100%-a,

• a háziorvosi, fogorvosi, szakdolgozói bértámogatások április hónapban esedékes összegének 100 %-a.


2. A havi finanszírozás fennmaradó részének utalására a megszokott rend szerint április hónapban kerül sor.


Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fentiek szerinti előrehozott finanszírozás külön kérelem nélkül biztosításra kerül minden érintett egészségügyi szolgáltató részére.

Tisztelettel:


Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő