A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) 2024. február 29. napján fennállt, lejárt tartozásállománya alapján működési támogatásban (a továbbiakban: működési támogatás) részesül.

A működési támogatás részletes szabályait a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatok gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 83/2024. (IV. 17.) Korm. rendelete (továbbiakban: Kr.) tartalmazza.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a működési támogatás összegét 2024. április 30-áig utalványozza az egészségügyi szolgáltató részére.

A szolgáltató a működési támogatás összegét 2024. május 31-éig használhatja fel.

A Kr. 2§-ban részletesen szabályozott kielégítési sorrendtől való eltérésre akkor van lehetőség, ha – kivételes esetben, betegellátási érdekből – az egészségügyi szolgáltató a fenntartója, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ a felsőoktatásért felelős miniszter előzetes egyetértését beszerzi. A fenntartó, illetve a felsőoktatásért felelős miniszter az egyetértését csak abban az esetben adhatja meg, ha ahhoz az államháztartásért felelős miniszter előzetesen hozzájárul.

A fenntartók kérelmeiket a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága részére címezve küldhetik meg, kizárólag elektronikus formában az euallamtitkar@bm.gov.hu e-mail címen keresztül, a levél tárgyában „Működési támogatás 2024” megjelöléssel.

A működési támogatás egyes szolgáltatókra jutó összegei itt tekinthetők meg.

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Budapest, 2024. április 30.