A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója

a 2022. év végi egyszeri kifizetésekről

Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoportjának 2022. évi maradványösszegéből az Otthoni szakápolás és hospice ellátást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint a robotsebészeti ellátások végzésére jogosult szolgáltatók egyszeri juttatásban részesülnek. A maradvány felosztására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján került sor, melyek keretében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével jóváhagyta a december havi kifizetést követően az egyes szakfeladatokon még rendelkezésre álló előirányzat felosztását és a kifizetésekhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokat.

1) Otthoni szakápolás és hospice ellátás

A megváltozott gazdasági helyzetben a munkaerő megtartása érdekében az átlagfinanszírozás korrekciójaként a 2022. decemberben érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező otthoni szakápolást és hospice ellátást végző szolgáltatók összesen 625,0 millió Ft egyszeri juttatásban részesülnek.

Az egyszeri kifizetés mértéke az otthoni szakápolást és hospice ellátást végző szolgáltatók 2022. évi teljesítményének arányában került meghatározásra.

Az egyes otthoni szakápolást végző szolgáltatókra jutó kifizetések összege itt tekinthető meg.

Az egyes hospice ellátást végző szolgáltatókra jutó kifizetések összege itt tekinthető meg.

2) Robotsebészeti műtétek

A robotsebészeti ellátások végzésére jogosult szolgáltatók a 2022. finanszírozási évben befogadott esetszámain felül végzett ellátásaikra 440,4 millió Ft egyszeri többletjuttatásban részesülnek az alábbiak szerint:

Szolgáltató neve

Összeg (MFt)

Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

188,8

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

134,7

Országos Onkológiai Intézet

116,9

Összesen:

440,4

Budapest, 2022. december 19.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő