Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) értelmében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, egyházi tulajdonban álló, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) a 2022. október 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján – ha az meghaladja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: finanszírozó) által 2022. január-november időszakban kifizetett finanszírozásának öt naptári napra jutó összegét – működési támogatásban részesül.

Az egészségügyi szolgáltató a támogatás összegét a Kr.-ben részletezett feltételek szerint 2022. december 31-iég használhatja fel.

A működési támogatásként kifizetésre kerülő 30 000,0 millió forint egyes szolgáltatókra jutó összegei itt tekinthetők meg.

Budapest, 2022. december 20.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő