A befogadott többletkapacitásokra – az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén – a finanszírozási szerződés legkorábban 2016. szeptember 01. napjával köthető meg, határozatlan időtartamra. A finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a befogadási időpontot követően egy éven belül nem kezdeményezi a szerződés megkötését.

A táblázat itt tekinthető meg.

Budapest, 2016. szeptember 7.

Kiss Zsolt

mb. főigazgató-helyettes