Ehhez azonban fontos tudni, hogy a magyar biztosított tervezett egészségügyi ellátását külföldön, csak előzetes OEP engedéllyel lehet igénybe venni az E. Alap terhére. Az utólagos megtérítési igényeket a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében nem fogadhatjuk el.

Az engedélyhez kérelmet kell benyújtani az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, amihez csatolni kell a releváns orvosi dokumentációt is. A kérelmek orvos-szakmai indokokoltságát minden esetben külső, független orvos-szakértő/szakmai kollégium illetékes tagozata állapítja meg. Ehhez a véleményhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kötve van.

Amennyiben tehát a kérelmezett külföldi ellátása orvosilag indokolt, úgy az OEP fedezi a külföldi gyógykezelés költségét. Az orvosi ellátáson felül az OEP egyedüli járulékos költségként – kérelemre – a beteg és indokolt esetben kísérője utazási költségeit térítheti meg. A hatósági eljárás ügyintézése időbe telik, így a kérelmek beadásakor erre figyelemmel kell lenni.

Az eljárás menetéről és a benyújtandó dokumentumokról, valamint a vonatkozó jogszabályról részletes információt találhat az OEP honlapján (www.oep.hu).

Budapest, 2015. május 13.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

egészség, biztonság