Az Országos Gyógyintézetek Egészségügyi Bizottságának alakuló ülésére 2015. április 30. napján sor került.

A bizottságok érdemi munkájukat 2015. május 18. napjától folytatják annak érdekében, hogy az EMMI utasításban foglaltaknak megfelelően egyéb feladataik mellett, javaslatot tegyenek a megyei és fővárosi fekvőbeteg-szakellátási és az integrált járóbeteg-szakellátási kapacitások és ellátási területek következő finanszírozási évben tervezett módosítására.

Budapest, 2015. május 4.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár