Háziorvosi ellátásban bekövetkezett változások:

Bevezették a szakdolgozói kiegészítő díjat, amelynek mértéke:
 • a legalább heti 40 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetében 20.000 forint,
 • a legalább heti 30 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetében 15.000 forint,
 • a legalább heti 20 órában foglalkoztatott szakdolgozó esetében 10.000 forint,

A fentiektől eltérő mértékű foglalkoztatás esetén a háziorvosi szolgáltató időarányos díjazásra jogosult.
A kiegészítő díjat a szolgáltatók kötelesek a szakdolgozókat közvetlenül megillető jövedelem kiegészítésre fordítani.

A rendelkezés eredménye:

Az egy háziorvosi szolgálatra jutó havi finanszírozási díj átlagosan kb. 22.000-23.000 forinttal emelkedett. (43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 14. § (4a) - (4b) bek.)

A jogszabály értelmében a fenti elszámolásnak megfelelő díjazás kéthavi összegének és a 2014. január – február hónapok között kifizetett díjak különbözetének megfelelő kiegészítő díjazás, 2014 márciusában az érintett szolgáltatókat megilleti.

A háziorvosi szolgálat degressziós ponthatárai az alábbiak szerint emelkedtek:

Amennyiben a háziorvosi szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szakdolgozókon túl a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, erről bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződést módosítják, akkor az elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára

 • a további szakdolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén - kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet – a korábbi szabályozás szerinti 800 pont helyett 1100 ponttal,
 • a nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a korábbi szabályozás szerinti 800 pont helyett 1100 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték.

Ha a háziorvosi szolgáltató a háziorvosi szakvizsgához szükséges szakgyakorlatot letöltött szakorvos-jelöltet, illetve szakorvost alkalmaz a háziorvos felügyeletével, és erről bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződést módosítják, akkor az elszámolásban a degressziós ponthatár a korábbi szabályozás szerinti 1200 pont helyett 1500 ponttal megemelt érték. (43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 11. § (7) bek. és 12. § (1) bekezdés)

A rendelkezés eredményei:
 • E módosításra, valamint a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátásának” előirányzatának megemelésére tekintettel a háziorvosi szolgálatra jutó havi finanszírozási díj átlagosan 28.000-30.000 forinttal emelkedik.
 • Ugyancsak az előirányzat növekedés hatására a háziorvosi indikátorrendszerben az egy pontra jutó díj mértéke, a szakmai indikátorok esetében kb. 16.300 forintra, gyógyszer indikátorok esetében 5.500 forintra emelkedik.

A rendelkezés hatásai a háziorvosi ellátásra:

A háziorvosi ellátásban bekövetkezett jogszabály módosítások eredményeként, az egy háziorvosi szolgálatra jutó havi finanszírozási díj átlagosan kb. 70.000-80.000 forinttal emelkedik.

Fogászati alapellátásban bekövetkezett változások:

 • A fogászati alapellátásban bevezették, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet szerinti településeken működő szolgálatok 100.000 forint/hó összegű kiegészítő díjra jogosultak. (43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 23. § (2b) bekezdés)

Az érintett szolgálatok a kiegészítő díjazásra 2014. január 1-jétől – visszamenőlegesen – jogosultak, amelyet 2014 márciusában fizetnek ki.

Védőnői ellátásban bekövetkezett változások:

 • A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően, a havonta járó finanszírozási fix díjakat, 9,9%-kal növelte az alábbiak szerint:

korábbi fix díj

új fix díj

Főváros, város

84.000

92.000

Község

94.000

103.000

Csatolt község

105.000

115.000

Külterületi lakott hely

115.000

126.000

(43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 21. § (11) bekezdés)

 • A 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem” előirányzatának megemelésére tekintettel a védőnői finanszírozásban a „fejkvóta” alapdíját mintegy 370 forintra emelték.
 • A védőnői szolgáltatók kötelesek a 2014. március hónapra és 2014. február hónapra járó finanszírozási díjainak - ide nem értve az egyszeri díjazás összegét - különbözetével a védőnő havi díjazását megemelni, első alkalommal a 2014. március hónapra járó díjazásával egyidejűleg. (43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 76/E. § (1)-(3) bekezdés)


A rendelet eredménye:

A védőnői ellátásban bekövetkezett jogszabály módosítások hatására, az egy szolgálatóra jutó havi finanszírozási díj átlagosan kb. 30.000 forinttal emelkedik.

A hivatkozott az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet 76/D. § (1) bekezdése megállapította, hogy a módosított finanszírozási szabályokat már a 2014. évi március havi kifizetésektől kell alkalmazni. Ennek megfelelően az OEP a március havi finanszírozást már a fenti módosításoknak megfelelően utalványozza az érintett szolgáltatóknak.

Budapest, 2014. február 26.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

egészség - biztonság