Kórboncolás céljából, illetve a kórboncolás szükségességének megállapítása céljából végzett halottszállítás

A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése értelmében „Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a holttest orvosi rendelvényre történő kórbonctani vizsgálat céljából végzett szállításának költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, hatósági vagy igazságügyi boncolás céljából történő szállításának költségeit az ügyben eljáró hatóság viseli.” és a (2a) bekezdése értelmében „A holttest 3/A. § (8) bekezdése szerinti, patológiai osztállyal rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő szállításának költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő viseli.”

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítás Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján „A boncolás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekkel nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetben, vagy a nem fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében az orvosi rendelvényre történő, kórboncolási céllal végzett halottszállítás költségtérítése - a kórboncolást végző fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatóval kötött szerződés alapján - a (2) bekezdés szerinti átalánydíjjal történik az elrendelést igazoló utalványnak, továbbá az elhunyt személy és a halottszállítási utalvány adatainak a finanszírozó részére történő megküldését követő hónapban, az egyéb kifizetésekkel egyidejűleg.”

A kórboncolás céljából, illetve a kórboncolás szükségességének megállapítása céljából végzett halottszállítást az elhunyt feltalálási helyére érkező, a halott vizsgálatát végző orvos, vagy feladatkörében eljáró mentőtiszt rendeli el, ha adott esetben felmerül a kórboncolás szükségessége.

A halottszállítás a kórboncolást végző egészségügyi intézményekkel kötött finanszírozási szerződés mellékletét képező, a NEAK honlapján is megtalálható, „Rendelvény a nem fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben elhunyt személy kórboncolás céljából történő halottszállításra” című formanyomtatvány (A nyomtatvány letölthető innen kézi kitöltésre, illetve innen gépi kitöltésre) hiánytalan kitöltésével, aláírással ellátva rendelhető meg. Az orvosi rendelvényt át kell adni a helyszínre érkező szállítást végző szolgáltatónak (temetkezési vállalkozó), aki azt köteles továbbítani a kórboncolás végzése szempontjából illetékes egészségügyi intézménynek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egészségbiztosító a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 37 §-a alapján a jogosulatlanul rendelt szállítás díját megtérítteti, ezért javasoljuk, hogy a kórboncolás, illetve a kórboncolás szükségességének megállapítása céljából végzett halottszállítás elrendelésekor körültekintően mérlegeljék az indokoltságot és csak akkor kezdeményezzék a szállítást, ha az mind orvos-szakmailag, mind jogilag megalapozott.

Budapest, 2024. január