Címer

Hírek, információk

Tájékoztató a Többletkapacitás-befogadási Bizottság soron következő ülésének időpontjáról

A Többletkapacitás-befogadási Bizottság (továbbiakban: TBB) minden év áprilisában és szeptemberében ülésezik, ezen felül szükség szerint további üléseket tarthat a többletkapacitás-befogadás szabályairól rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének értelmében. A TBB soron következő ülését 2014. április 24. napján tartja, amelyen a 2014. április 11. napjáig hiánytalanul benyújtott kérelmek kerülnek napirendre.

Tájékoztató a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok finanszírozásáról

Tájékoztató a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok finanszírozásáról.

OEP közlemény a 2014 áprilisában befogadott többletkapacitásokról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § (3) bekezdése alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója közzéteszi a Korm. rendelet alapján befogadott többletkapacitások listáját.

OEP közlemény a 2014. évben befogadott többletkapacitásokról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § (3) bekezdése alapján mint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója közzéteszem a Korm. rendelet alapján befogadott többletkapacitások listáját.

Tájékoztató a kezelő orvosok részére a betegút-lekérdezés lehetőségéről

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 2014. január 1-től hatályos rendelkezései lehetővé teszik, hogy a betegek kezelését végző orvosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár informatikai rendszeréből lekérdezzék, betegük mikor és milyen jellegű, a társadalombiztosítás által támogatott egészségügyi szolgáltatást vett igénybe.

Tájékoztató a biztosítottak részére a betegút-lekérdezés lehetőségéről

2014. január 1. napjától módosított szabályozás értelmében a kezelést végző orvos jogosult áttekinteni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisában, hogy az általa ellátott biztosítottak mikor, hol és milyen típusú egészségügyi ellátásokat vettek igénybe a kötelező egészségbiztosítás terhére. Ettől az alapértelmezett szabálytól csak abban az esetben lehet eltérni, ha Ön írásban jelzi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes területi hivatalának, hogy tiltakozik az ellen, hogy orvosai a fenti adatokhoz hozzáférjenek.

Tájékoztató az Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának a 137/2012. (VI.29.) Korm. rendelettel megállapított új finanszírozási szabályairól

Tájékoztató az Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának a 137/2012. (VI.29.) Korm. rendelettel megállapított új finanszírozási szabályairól.

Támogatási szerződésben rögzített határidők módosítása

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 254/2013. (VI1.15.) Korm.rendelet 27. § i), j) pontjával módosításra kerültek a 43/1999. (111 .3.) Korm. rendeletben rögzített, az intézmények állami tulajdonba vételével és a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülő költségek egyszeri támogatására vonatkozó támogatási szerződésben is megjelölt határidők.

Tájékoztató az egészségügyi dolgozók részére járó jövedelemkiegészítésre szolgáló támogatási összeg utalványozásáról

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kötelezettsége, hogy az egészségügyi dolgozók részére járó jövedelemkiegészítésre szolgáló támogatási összeget a munkáltatók részére 2013. július 20-ig utalványozza.

A NEAK közleménye az újszülöttek és az ismeretlen személyek ellátásának informatikai kód alkalmazásával történő elszámolásáról

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (4)-(6) bekezdésében foglalt szabályok alapján lehetőség van a TAJ számmal még nem rendelkező újszülöttek valamint az ismeretlen személyek ellátásának informatikai kódon történő jelentésére, illetve elszámolhatóságára, valamint a TAJ szám utólagos bemutatására és a TAJ szám nélküli, de ismert személy TAJ számának az Egészségbiztosítási Pénztártól történő igénylésére a következők szerint.

1 ... 56 7