Kódkarbantartási kérelem keretében az egészégügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerekre és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási paraméterekre, továbbá minden egyéb, a szakellátás működésére és elszámolására vonatkozó szakmai javaslat nyújtható be.

A kódkarbantartással elsődlegesen érintett, az egészségügyi szakellátás teljesítményelvű finanszírozása során használt szakmai kódrendszerek a következők:

  • Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO)
  • Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (OENO)
  • Homogén betegségcsoport (HBCs)
  • Kemoterápiás protokoll

A belügyminiszter a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságról szóló 17/2023. (VI. 9.) BM utasítás szerint, az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendeletben foglalt kódkarbantartási feladatok ellátására Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságot (a továbbiakban: Munkabizottság) hoz létre. A Munkabizottság a kódkarbantartási kérelmek, továbbá a kódkarbantartást érintő egyéb feladatok szakmai koordinálását és értékelését végzi.

A beadvány benyújtásának módja:

A javaslatokat a szakterületen dolgozó, illetve a finanszírozásban érintett személy, testület vagy szervezet az Egészségügyi Szakmai Kollégium adott szakma szerint illetékes tagozatának (a továbbiakban: Tagozat) juttatja el. A Tagozat a véleményével – egyet nem értés esetén annak indokaival – együtt a javaslatot annak kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a Munkabizottság részére. A javaslat – a Tagozat véleményével együtt – közvetlenül a Munkabizottsághoz is benyújtható.

A beadványok elektronikus úton a munkabizottsag.titkarsag@neak.gov.hu e-mail címre, vagy postai úton beküldött elektronikus adathordozón a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályára (1139 Budapest, Váci út 73/A címre) nyújthatók be. (A borítékon kérjük feltüntetni: „Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság”.)

A beadvány nem terjedhet ki:

  • az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekre, és
  • az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekre.

A beadvány formai és tartalmi követelményei:

A beadvány kötelező elemei:

  • rövid, szöveges összefoglalót tartalmazó kísérőlevél;
  • NEAK honlapján megtalálható adatlap(ok);
  • tagozati vélemény.

Egy adatlapon egy kódra lehet javaslatot tenni. Amennyiben a beadványtevő egyidejűleg több kódra kíván javaslatot tenni, abban az esetben kódonként külön-külön kell kitölteni az adatlapot.

A tagozati véleményt a megküldött adatlapok által érintett kódok összességére, részletes szöveges indoklással kérjük megküldeni.

A kódok passziválására irányuló kérelmek esetén az adatlapok kitöltése nem indokolt, kizárólag a Tagozat harminc napnál nem régebbi állásfoglalását szükséges megküldeni.

Hiánypótoltatás:

Amennyiben a kódkarbantartási beadványok feldolgozása során a javaslatokkal kapcsolatosan információ- vagy adathiány merül fel, úgy a beadványtevőnek – a NEAK által megküldött visszajelzés alapján – két alkalommal van lehetősége hiánypótlásra. A hiányosságok megküldésére harminc nap áll rendelkezésre.

Nyomtatványok

 

Jogszabályok