A kérelmet írásban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatójához címezve kell benyújtani. Az egészségügyi szolgáltatás E. Alap terhére történő finanszírozása iránt előterjesztett méltányossági kérelem kötelező tartalmi elemei:

 1. a kérelmező biztosított Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ),
 2. az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentáció
 3. az ellátást (beavatkozást) végző egészségügyi szolgáltató megnevezése,
 4. továbbá a szolgáltató nyilatkozata
  • a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt ellátásnak a vállalásáról,
  • annak várható költségéről, továbbá
  • implantátum vagy egyéb speciális eszköz esetén a magyarországi forgalmazó árajánlata.

Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbiakra:

  • az egészségügyi szolgáltatás térítési díja abban az esetben vállalható át, ha a kérelmező a kérelmezett szolgáltatást finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe
  • méltányossági kérelem benyújtására csak a kérelem tárgyát képező ellátás megkezdése előtt kerülhet sor
  • a méltányossági engedély nélkül elvégzett kezelések beteg által megfizetett költségeiről szóló számlák utólagos, a NEAK által a biztosított részére történő megtérítése a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges
  • az ellátás térítési díját a NEAK a beavatkozást az egyedi méltányossági engedély alapján elvégző, finanszírozási szerződéssel rendelékező szolgáltató részére téríti meg.

Az egyedi méltányossági kérelem elbírálása során alkalmazott jogszabályok: