Az állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2017. augusztus 31-ei tényleges lejárt tartozásállománya 50 százalékának erejéig, 30 napon túl lejárt tartozásállományuk 60 százalékának erejéig, 60 napon túl lejárt tartozásállományuk 70 százalékának erejéig, 90 napon túl lejárt tartozásállományuk 80 százalékának erejéig, mindösszesen 21.351.501.000.- forintos keretből a szolgáltatók működési támogatásban részesülnek, a Kormány döntése értelmében.

Az állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltatók továbbá 23.501.653.000.- forintos összegben további ösztönző támogatásban részesülnek, az általuk nyújtott ellátások minőségi szempontjai, valamint az intézmények gazdálkodása figyelembe vételével, melynek megállapítása az alábbiak szerint történt.

  1. Az elkerülhető kórházi ellátási események aránya az országos átlaghoz képest milyen arányú, illetve a tavalyi évben jelentett és a finanszírozott elkerülhető kórházi események száma mennyiben változott.
  2. Az egészségügyi szolgáltatótól elbocsátott és a garanciális időszakon belül (általa vagy más szolgáltató által) újból felvett kórházi ellátási esetek aránya önmagához viszonyítva, illetve az országos átlaghoz viszonyítva.
  3. 2016. január és decemberi, illetve a 2017. évi január és augusztusi adósság növekedési ütemének összehasonlítása, valamint, az adósságállomány mértékének aránya az egy havi átlagos finanszírozáshoz képest.
  4. A fekvőbeteg-szakellátás TVK kihasználtságának mértékének figyelembe vétele ellátás szervezési szempontokból.
  5. A járóbeteg-szakellátás TVK kihasználtságának mértékének figyelembe vétele ellátás szervezési szempontokból.

Ezek a szempontok különböző súlyozással kerültek figyelembevételre, tekintettel az intézmény nagyságára és az általa ellátandó lakosságszámra is.

Az adósságállomány visszaszorítása érdekében tett intézkedések kétszeres súlyozással kerültek figyelembe vételre.

Mind a működési, mind az ösztönző támogatás utalványozására 2017. december 5. napjáig került sor. A támogatásban részesülő szolgáltatók köre és a támogatás összege itt érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő