A Kormány döntése alapján a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók egyszeri, a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló kifizetésben részesülnek mindösszesen 36 540 300 000 forint összegben.

A kifizetésben azok a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részesülnek, akikkel 2019. október 1. napján a NEAK-kal szerződéses jogviszonyban álltak és a teljesítményük meghaladta a TVK 100%-át, az adott ellátási formában, az alábbiak szerint:

  • A 2019. október 1-jén aktív fekvőbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező, és a 2018. finanszírozási évben 100% feletti TVK kihasználtságú egészségügyi szolgáltatót progresszivitási szintenként meghatározott súlyszámtöbblet alapú támogatás illeti meg. Az egyetemi klinikai központok és a megyei intézmények 2500 súlyszámnak, az országos intézetek 1000 súlyszámnak, a városi intézmények és az országos társ-gyógyintézetek 750 súlyszámnak megfelelő, valamint minden más esetben 350 súlyszámnak megfelelő forint összegű egyszeri támogatásban részesülnek, mindösszesen 17 691 300 000 forint erejéig.
  • A 2019. október 1-jén aktív fekvőbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel és molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra szolgáltatásvolumen szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november - 2019. július havi molekuláris diagnosztikai vizsgálatainak többletteljesítményei figyelembevétele alapján egyszeri díjazás illeti meg, 3 157 000 000 forint erejéig.
  • A 2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november - 2019. július közötti időszakban figyelembe vett többletteljesítménye alapján 2019 decemberében egyszeri díjazás illeti meg, mindösszesen 15 692 000 000 forint erejéig.

Azok a szolgáltatók, akik a 2019. december 31-i állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal nem rendelkeznek, a fenti támogatás felhasználásához szakmai tervet készíteniük, amelyet 2020. január 15-ig kell benyújtaniuk a fenntartóik részére. A támogatás felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását követően kerülhet sor.

Azok az állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók, akik a 2019. december 31-i állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal rendelkeznek, a támogatást elsősorban ezen tartozásállomány rendezésére kell fordítaniuk. A tartozásállomány rendezése az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint történhet.

Az intézmények részére utalványozott összegek itt érhetőek el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő