A gyermekek ellátása érdekében történő többletek: 469,6 millió Ft

Az iskola-egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók részére a folyamatos működés biztosítása érdekében 300,0 millió Ft kerül kifizetésre, tekintettel arra, hogy az iskolaorvosi ellátásban a rész- és teljes munkaidős formában működő szolgáltatók is egyszeri díjazásban részesüljenek. A maradvány több mint egy havi többletfinanszírozást eredményez, a prevenciós és a gyógyító tevékenységek elismerésére.

A traumatológiai ellátások finanszírozására a Kormány kiemelt finanszírozást biztosított az idei évben, melyet a gyermekkórházakban a gyermeksebészeti osztályokon végzett traumatológiai ellátásokra is kiterjeszt a maradvány terhére, így a fix díjat ez év szeptemberig visszamenőlegesen biztosítja, ami 169,6 millió forintot jelent.

Otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás: 1 000,0 millió Ft

A magas szintű betegellátáshoz szükséges dolgozói létszám hosszú távú biztosítása, illetve a feladatellátásban résztvevő szolgálatok pénzügyi helyzetének javítása érdekében 1 000,0 millió Ft kerül kifizetésre, hogy azok a betegek is magas színvonalú ellátásban részesüljenek, akik ellátása nem igényli a kórházi bennfekvést.

Betegszállítás, mentés: 476,2 millió Ft

2009. április 1. óta a betegszállító járművekként üzembe helyezett autók legfeljebb a gyártás évétől számított 10 évig üzemeltethetők. A finanszírozási szerződésekben lekötött betegszállító gépjárművek több mint 13 %-ának, 84 betegszállító gépjárműnek a cseréje válik esedékessé 2020. év végéig. Az Országos Mentőszolgálatnál a gépjárműpark fiatalítása már elindult. Azért, hogy gépjárművek cseréje a betegszállító szolgáltatóknál is a szükséges ütemben valósulhasson meg, indokolt, hogy a szolgáltatók a maradvány terhére többletfinanszírozásban részesüljenek, így a betegszállító szolgáltatóknak a maradványból 376,2 millió forint kerül kifizetésre.

Az Országos Mentőszolgálat részére, kifejezetten és célzottan a koraszülött mentésre 100,0 millió forint kerül megállapításra a maradvány összegéből, elismerve a feladat kiemelt jelentőségét.

A legmagasabb progresszivitási szintű ellátásokat nyújtó intézményeknek: 870,0 millió Ft

A 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek, valamint a négy orvostudományi egyetem a betegellátásban betöltött, a progresszivitás legmagasabb szintjén álló szerepükre való tekintettel 50,0 millió Ft/intézet kifizetésben részesül a maradványból. További 120 millió Ft biztosított azon intézmények számára, melyek a kiterjesztett és 4 csigolyát meghaladó gerinc-stabilizáló műtéteket végzik ma Magyarországon.

A Rehabilitációs Ellátási Program (REP) támogatása: 100,0 millió Ft

A Rehabilitációs Ellátási Program (REP) országos kiterjesztésének érdekében az érintett intézmények 100,0 millió Ft kifizetésben részesülnek, ami a finanszírozási rendszer átalakítását segítő munkatársak tevékenységének elismerésére szolgál.

Budapest, 2019. december

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő