A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (4) bekezdése értelmében a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak a biztosítás megszűnését követően folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátásról („passzív ellátott”), a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz köteles jelentési kötelezettségének eleget tenni – ide nem értve az OEP illetékességébe tartozó foglalkoztatókat. Az ún. „passzív ellátottak” bejelentésének teljesítését a „JELENT” program, a www.oep.hu honlapon publikált aktuális verziója támogatja.