A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2020. június 27-én hatályba lépett módosítása értelmében a veszélyhelyzet kihirdetésének napja és a módosító rendelet hatálybalépésének napja között lejárt kölcsönzési idő, valamint a vény beváltási határideje meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig.

Mindezek alapján gyógyászati segédeszközök esetében a 2019. december 12. és 2020. március 29. között felírt vények 2020. július 18. napjáig válthatók be.

Azon vények esetében, melyeknél kölcsönözhető gyógyászati segédeszközt rendeltek, és az utolsó kölcsönzési nap 2020. március 11. és 2020. június 27. közé esik, a vényen rendelt napok száma megnövekszik a 2020. július 18. napjáig hátralévő napok számával.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő