Tájékoztató a PUPHA adattartalmának változásáról

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy 2024. május 1. napjától a PUPHA/PUPHAX adatbázis ORVOSOK táblája kiegészül egy TIPUS mezővel. A PUPHA adattartalmának leírását a változásoknak megfelelően módosítottuk.

A gyógyszertörzs adattartalma
Közzététel ideje: 2009. június 18.
Frissítés ideje: 2024. április 18.

PUPHA adattartalmának leírása

 

Publikusan elérhető állományok


1. Microsoft Acess .mdb formátumban:

- "Publikus Gyógyszertörzs és GYSE egy állományban"

- "Publikus Gyógyszertörzs"


2. Microsoft Excel .xlsx formátumban:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Excel táblázatok kizárólag a támogatott gyógyszerek adatait tartalmazzák.

- Új készítmények: "Publikus Gyógyszertörzs - új készítmények" lista az előző kihirdetéshez képest újonnan a támogatásba került rekordokat tartalmazza. Kérjük - elsősorban az új készítmények forgalmazóit -, hogy a készítmények valamennyi adatának helyességét fokozott alapossággal ellenőrizzék, és az esetleges hibákat a gyogyszertorzs@neak.gov.hu email-címen időben jelezzék.

- Törölt készítmények: "Publikus Gyógyszertörzs - törölt készítmények" lista az előző kihirdetéshez képest a támogatásból kikerült készítményeket tartalmazza.

- Változások: "Publikus Gyógyszertörzs - változások" lista az előző kihirdetéshez képest bekövetkezett valamennyi változást tartalmazza a támogatott rekordok vonatkozásában. A változáslistában minden megváltozott rekord két sorban szerepel: a sötétkék (vízkék) színű sorban láthatóak a rekord korábbi adatai, míg a világoskék (világostürkiz) színű sorban az új adatsor látható. A megváltozott adatok sárga színnel vannak jelölve. A sor elején az 'OEP_DAT' oszlopban kiemelve láthatóak az adatok érvényességének kezdő időpontjai.

- Lakossági tájékoztató: "Publikus Gyógyszertörzs - lakossági tájékoztató" lista tartalmazza a támogatott gyógyszeradatok összességét, így kapcsolótáblák alkalmazása nélkül férhet hozzá az érdeklődők széles köre az aktuális gyógyszeradatokhoz. A költséghatékony gyógyszerajánló programokban alkalmazott színezésnek megfelelően jogcímenként vannak színezve az egyes gyógyszerek adatai (lásd lent).

♦ ♦ ♦

Tájékoztató új TTT kódok képzésével kapcsolatosan

A NEAK a nyilvántartási szám és a készítménynév megváltozása esetén a korábbi gyakorlattól eltérően nem ad a gyógyszertörzshöz új rekordot új TTT kóddal. Ennek oka, hogy kiemelt célunk a TTT kódok egyedi termékazonosító funkciójának biztosítása, valamint a gyógyszeradatbázis konzisztenciájának fenntartása. A megváltozott nevű / nyilvántartási számú készítmények a régi néven és nyilvántartási számon is elszámolhatók a gyógyszertárakban, finanszírozás szempontjából azonosnak tekinthetjük ezeket.

A gyógyszerkönyvi alapanyagok, FoNo-s készítmények, készítési díjak PUPHA törzsbe kerülése az elszámolás során az alábbi változásokat eredményezi:

- az említett készítmények kódolásában a TTT kód első 2 karaktere:

11: gyógyszerkönyvi alapanyagok;

12: gyógyszertárban készített FoNo-s készítmények;

13: kiszerelt FoNo-s készítmények;

14: gyógyszerkönyvi készítmények;

51: csomagolóanyagok;

61: készítési díjak;

- a PUPHA törzs teljes adatbázis, vagyis tartalmazza valamennyi támogatott és nem támogatott gyógyszerkönyvi alapanyagot és FoNo-s készítményt;

- kizárólag a PUPHA törzsben szereplő TTT kódokon lehet elszámolni az alapanyagokat és magisztrális készítményeket (11; 12; 13; 14 kezdetű TTT kódok).

♦ ♦ ♦

Tájékoztató az egyedi importos TTT kódok lezárásáról

Tájékoztatjuk az elszámolókat, hogy az ezen a linken » elérhető Excel fájlban található egyedi importos TTT kódok érvényességét 2018. május 31. napjával lezártuk az elszámolórendszerben. Az egyedi méltányosság keretében finanszírozott centrális (EU) törzskönyvi számmal rendelkező gyógyszereket a megfelelő 21-essel kezdődő (nem egyedi importos) TTT kóddal kell elszámolni. A TTT kódok lezárása az egyedi méltányossági eljárásokkal kapcsolatos fejlesztésekhez kapcsolódó adattisztítási műveletek keretében kerül sor.

♦ ♦ ♦

Tájékoztató a gyógyszertörzsben található 'FORGALOMBAN' oszlopról

A publikus gyógyszertörzs 'FORGALOMBAN' oszlopában információt adunk a készítmények elérhetőségéről a gyártóktól kapott tájékoztatás alapján. Az 1 érték azt jelenti, hogy a készítmény elérhető, vagy a gyártó nem adott tájékoztatást az ellátási problémáról.
Az oszlopban 0 szerepel, ha a gyártó még nem igazolta hitelt érdemlően, hogy kiszállítás történt a nagykereskedők irányába, illetve amennyiben olyan jelzést kapunk, hogy átmenetileg nem érhető el a piacon a termék. Ilyen esetekben nem célszerű az adott gyógyszer felírása a beteg számára.

Amennyiben bármely érintett jelzést ad hiányról, és a gyártótól kapott információ és a forgalmi adatok elemzése valódi ellátási problémát mutat, azonnal 0 jelzést kapnak a termékek a publikus gyógyszertörzsben. Amennyiben egy készítmény nem érhető el, kérjük, jelezze a gyogyszertorzs@neak.gov.hu email-címen, hogy minél naprakészebb információval tudjuk ellátni a gyógyszerellátás szereplőit.

♦ ♦ ♦

Tájékoztató a PUPHA adattartalmának változásáról

Tájékoztatjuk a PUPHA felhasználóit, hogy 2018. márciusától az adatbázis különkeretes tábláit (KULONKERET; KKCEGEK) a PUPHA törzsben nem publikáljuk. Az említett táblák a különkeretes gyógyszereket kezelő centrumok adatigényét hivatottak kielégíteni. A különkeretes centrumok számára korábban bevezetett új program okafogyottá tette a különkeretes táblák publikálását. A PUPHA adattartalmának leírását a változásoknak megfelelően módosítottuk.

♦ ♦ ♦

Tájékoztató a készítmények gyógyszertörzsben található színkódjairól
Közzététel ideje: 2012. szeptember 24.

Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a publikus gyógyszertörzs tartalmazza a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet előírásainak megfelelő színkódokat a PUPHA törzs 'BESOROLAS' oszlopában található numerikus karakterek formájában. A kódok és a színek közötti összefüggés az alábbiak szerint alakul:

1 vagy 01: vastagított betű, zöld szín - referencia termék

2 vagy 02: zöld szín - a referenciakészítménynél alacsonyabb, vagy azzal egyenlő a napi terápiás költségű készítmény - PRAS csoport esetében: PRAS termék

3 vagy 03: sárga szín - a referenciakészítmény napi terápiás költségét kevesebb, mint 20%-kal haladja meg a készítmény napi terápiás költsége - PRAS csoport esetében: a legolcsóbb reftermék NTK-nál több, mint 10%-kal, de kevesebb, mint 20%-kal drágább

4 vagy 04: piros szín - a referenciakészítmény napi terápiás költségét legalább 20%-kal meghaladja a készítmény napi terápiás költsége

5 vagy 05: nem színezett - a készítmény nincs hatóanyag alapú fixcsoportba sorolva, ezért nem kerül besorolásra

6 vagy 06: szürke szín - törzskönyvi törölt termék, legkésőbb három hónapon belül törlésre kerül a támogatási rendszerből

7 vagy 07: fehér szín - eredetileg PRAS -on kívüli termékek, amelyek utólag a preferált referencia ársáv szintjére csökkentették árukat


A 'BESOROL' oszlopban normatív, emelt és kiemelt jogcímnek megfelelően is adunk információt az előírt színezésről:

- az első karakter a normatív jogcímen,
-
a második és a harmadik karakter az emelt jogcímen,
-
a negyedik és ötödik karakter a kiemelt jogcímen

(01; 02; 03; 04; 05; vagy 06) kapott színt mutatja.

♦ ♦ ♦

A gyógyszertörzs változáskövetése

A gyógyszertámogatási adatok rendszeres változása a gyógyszerellátás szereplői számára szükségszerűvé teszi a legfrissebb információk ismeretét. Éppen ezért lehetővé tettük, hogy ügyfeleinknek automatikusan értesítést tudjunk küldeni a támogatott gyógyszertörzset érintő változásokról.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy erre a linkre » kattintva lehetősége van feliratkozni a gyógyszertörzs változásait követő levelezőrendszerünkre, így a változásokról automatikus email-értesítést küldünk Önnek a regisztrációja során megadott email-címre. Tekintettel arra, hogy igen eltérő igényeknek kell megfelelnünk, Ön 2 opció közül választhat:

Amennyiben csak a végleges adatbázisokra van szüksége, és nem kíván minden munkaverzióról értesítést kapni, kérjük, hogy a "Publikus Gyógyszertörzs - Végleges" levelezőlistára iratkozzon fel. Ezt az opciót elsősorban betegeknek, orvosoknak, gyógyszerészeknek és a kormányzati szervek munkatársainak ajánljuk.

Amennyiben Önnek munkája során fontos az is, hogy a publikus gyógyszertörzs munkaverzióiban bekövetkező változásokat lássa, illetve az esetleges módosításokat, hibákat a lehető legkorábban észlelje, kérjük, hogy regisztráció során a "Publikus Gyógyszertörzs - Munkaverzió" levelezőlistát jelölje be. Ezt az opciót elsősorban a gyógyszerforgalmazók és az informatikai rendszerfejlesztők figyelmébe ajánljuk.

A publikus gyógyszertörzsben minden olyan felhasználók által javasolt módosítást igyekszünk mielőbb végrehajtani, mely a könnyebb kezelhetőséget célozza meg. Javaslataikat, megjegyzéseiket a gyogyszertorzs@neak.gov.hu email-címre várjuk! Bízunk benne, hogy az adatbázis megelégedésére fog szolgálni.